Licencjonowany kurs specjalistyczny I i II stopnia przygotowujący do walidacji i certyfikacji VCC w module COACHING

Kurs specjalistyczny przygotowujący do zawodu mediatora

Akademia Profesjonalnego Mediatora-mediacje sądowe i pozasądowe APM®

szkolenie podstawowe: 40h